Wyszukiwanie zaawansowane »

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ - KRS: 309769

Numer KRS: 309769
Adres: POZNAŃ, GWARNA 6,
60-703 POZNAŃ
Forma prawna: Stowarzyszenie
Dane na dzień: 2012-12-28
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS,
Grochowe Łąki 6, 61-752 POZNAŃ
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń: 2008-07-14
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE PREZYDIUM LUB JEDEN CZŁONEK PREZYDIUM I OSOBA PRZEZ PREZYDIUM DO TEGO UPOWAŻNIONA. W IMIENIU STOWARZYSZENIA PREZYDIUM SKŁADA OŚWIADCZENIE NA PIŚMIE, UMIESZCZAJĄC SWOJE PODPISY POD NAZWĄ STOWARZYSZENIA. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY MARSZAŁKA, SKARBNIKA I INNEJ OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PREZYDIUM. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: POZNAŃ
Gmina: POZNAŃ
Miejscowość: POZNAŃ

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA"

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2011

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2010

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

STOWARZYSZENIE "SZLACHTA WIELKOPOLSKA", POZNAŃ, KRS: 309769

239.85 PLN
z VAT