Wyszukiwanie zaawansowane »

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE - KRS: 140156

Numer KRS: 140156
Adres: KATOWICE, DULĘBY 7,
40-833 KATOWICE
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane na dzień: 2012-10-08
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS,
Lompy 14, 40-040 KATOWICE
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2002-11-26
Wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców: 2009-02-24
Sposób reprezentacji: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DLA ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI:(I)POWODUJĄCYCH PO STRONIE SPÓŁKI POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA W KAŻDYM JEDNORAZOWYM PRZYPADKU PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH 50.000,00 EURO LUB (II) POWODUJĄCYCH POWSTANIE PO STRONIE SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY, WYMAGANA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: ŚLĄSKIE
Powiat: KATOWICE
Gmina: KATOWICE
Miejscowość: KATOWICE

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2007

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2006

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2005

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2004

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2003

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2002

V - CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, KRS: 140156

239.85 PLN
z VAT