Wyszukiwanie zaawansowane »

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA - KRS: 302260

Numer KRS: 302260
Adres: KONSTANCIN-JEZIORNA, BIELAWSKA 88,
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane na dzień: 2012-12-21
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Czerniakowska 100, 00-454 WARSZAWA
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2008-03-31
Sposób reprezentacji: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: PIASECZYŃSKI
Gmina: KONSTANCIN-JEZIORNA
Miejscowość: KONSTANCIN-JEZIORNA

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2020

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2019

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2011

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2010

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

U.H.P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONSTANCIN-JEZIORNA, KRS: 302260

239.85 PLN
z VAT