Wyszukiwanie zaawansowane »

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ - KRS: 411973

Numer KRS: 411973
Adres: ZAMOŚĆ, LIPSKA 63,
22-400 ZAMOŚĆ
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane na dzień: 2012-02-28
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS,
Garbarska 20, 20-340 LUBLIN
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2012-02-20
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM SPÓŁKA MOŻE BYĆ ZAWSZE REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO - PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: LUBELSKIE
Powiat: ZAMOŚĆ
Gmina: ZAMOŚĆ
Miejscowość: ZAMOŚĆ

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2019

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMOŚĆ, KRS: 411973

239.85 PLN
z VAT