Wyszukiwanie zaawansowane »

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA - KRS: 111991

Numer KRS: 111991
Adres: RAWA MAZOWIECKA, SŁOWACKIEGO 70,
96-200 RAWA MAZOWIECKA
Forma prawna: Związek zawodowy
Dane na dzień: 2012-10-01
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS,
Pomorska 37, 90-928 ŁÓDŹ
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń: 2002-05-13
Sposób reprezentacji: 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU A ZWŁASZCZA NABYWANIA, ZBYWANIA, PRZEKAZYWANIA LUB LIKWIDACJI TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: ŁÓDZKIE
Powiat: RAWSKI
Gmina: RAWA MAZOWIECKA
Miejscowość: RAWA MAZOWIECKA

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2019

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2011

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2010

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2007

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2006

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2005

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2004

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2003

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2002

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RAWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. ZO.O W RAWIE MAZOWIECKIEJ, RAWA MAZOWIECKA, KRS: 111991

239.85 PLN
z VAT