Wyszukiwanie zaawansowane »

Regulamin

Regulamin serwisu FotoKRS.pl

§1
Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy www.fotoKRS.pl [dalej "Serwis"] prowadzi świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Serwisu jest: Grupa FOREX Adam Moczulski z siedzibą w Mielec 39-300, ul. Warneńczyka 7/53, Firma wpisana we wrześniu 2002 roku, do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mielca pod nr EDG 10913,  obecnie wpis przeniesiony do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem www.cedig.gov.pl NIP: 8171547608, REGON 831308453, adres email: info[at]fotoKRS.pl

3.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie przez formularz Serwisu lub telefonicznie składa ofertę kupna usługi i zawiera umowę sprzedażny z Serwisem w chwili opłacenia zamówienia
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
6. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Serwisu,
c) telefonicznie na numer (tel. 708 47 72 70 - 2,46 PLN z VAT za minutę ) przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce Kontakt.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

  a. podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy usługi.

  b. przedpłata za złożone zamówienie

  c. dostępność zamówionych akt we właściwym sądzie KRS

 2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi

 3. Na podstawie danych wprowadzonych do formularza wysyłana jest Proforma, na adres email wskazany w formularzu, będąca potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 4. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

 5. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia gdy po weryfikacji w sądzie właściwym KRS podmiot nie złożył sprawozdania za okres wskazany w zamówieniu

 6. Serwis nie przyjmuje do realizacji zamówień nie opłaconych

 7. W Proformie podany jest numer konta bankowego na który należy dokonać przedpłaty za usługę lub płatności kartą

 8. Na podstawie proformy, po zakończeniu usługi, wystawiana jest faktura Vat

 9. Danych zawarte w Serwisie jak i wykonanie usługi odbywa się na podstawie informacji zawartych w KRS w sądach właściwych i usługodawca nie ma wpływu na ich treść

  §3
  Płatności

  1. Klient ma do wyboru formy płatności: przelew - (przedpłata), płatność kartą

  2. Płatności na serwisie www.fotoKRS.pl obsługuje PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Pełne informacje o firmie oraz kontakt znajdują się na stronie www.payu.pl

  §4

Czas realizacji

1. Realizacja usługi uzależniona jest od dostępności akt we właściwym Sądzie KRS.

Wynosi ona około 9 dni roboczych (bez sobót, niedziel i świąt)

2. W przypadku tymczasowego braku dostępu do akt np. akta u sędziego lub nie złożenie sprawozdania przez podmiot za okres wskazany w zamówieniu Zleceniodawca zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

3. Zleceniodawca może zrezygnować z usługi jeżeli termin wskazany przez Serwis mu nie odpowiada. W takim przypadku zleceniodawca otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty.

§4
Wysyłka towaru/ realizacja usługi
1. Zamówiony towar/usługa Serwis wysyła e-mailem na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po wykonaniu usługi na adres email w formie linku do pobrania plików. Link jest aktywny przez 14 dni kalendarzowych od chwili wysłania. W przypadku niepobrania plików we wskazanym czasie istnieje możliwość ponownego, nieodpłatnego przesłania linku, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia złożenia zamówienia.

4. Wysyłka zamówionego towaru następuje maksymalnie do 9 dni roboczych od chwili zaksięgowania opłaty za zamówienie§5

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Błędne podanie numeru KRS gdyż tylko i wyłącznie numer KRS, a nie nazwa firmy jest podstawa realizacji zamówienia

 2. Błędne podanie adresu e-mail, nieprawidłowe ustawienie konta pocztowego Zamawiającego w tym brak możliwości odbierania/wyświetlania załączników, różnego rodzaju ustawienia na serwerze/operatora Zamawiającego , inne, nie leżące po stronie Serwisu.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzania folderu SPAM . Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przekierowanie wysyłanych maili przez Serwis do folderu SPAM

 4. Błędy w dokumentach wydanych przez Sądy KRS

 5. Opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z sposobu i procedur działania Sądów KRS

 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Zleceniodawcy włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne szkody wynikające z użytkowania serwisu internetowego, w tym korzystania z informacji dostarczanych za pośrednictwem serwisu oraz za nie terminowe otrzymanie dokumentów / informacji.

 7. Odpowiedzialność Serwisu względem Zamawiającego ograniczona jest do wysokości sumy pieniężnej, którą Zamawiający faktycznie uiścił z tytułu korzystania ze świadczonych Usług.

 8. W przypadku działania siły wyższych Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe realizacje zamówienia lub jego realizacje częściowa albo brak możliwości realizacji całości zamówienia


§6
Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy reklamacje[at]fotoKRS.pl lub na adres korespondencyjny: Grupa FOREX ul. Dojazd Staroniwa 2, 35-011 Rzeszów
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu usługi
3. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.

§7
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i oświadcza że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 z 1997 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 z 2002 r.) w celu realizacji Usług.

2 Grupa Forex będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz promocji innych własnych serwisów i produktów i usług.


3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów towarów i usług) bez pisemnej zgody Serwisu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.