Wyszukiwanie zaawansowane »

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW - KRS: 219927

Numer KRS: 219927
Adres: RZESZÓW, HOFFMANOWEJ 8,
35-016 RZESZÓW
Forma prawna: Fundacja
Dane na dzień: 2012-10-26
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS,
Gen. Kustronia 4, 35-303 RZESZÓW
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2004-10-21
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń: 2004-10-21
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR, JEGO ZASTĘPCA LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: PODKARPACKIE
Powiat: RZESZÓW
Gmina: RZESZÓW
Miejscowość: RZESZÓW

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2022

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2021

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2020

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2019

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2011

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2010

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2007

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2006

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2005

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2004

FUNDACJA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA ARCHEOLOGICZNEGO, RZESZÓW, KRS: 219927

239.85 PLN
z VAT