Wyszukiwanie zaawansowane »

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ - KRS: 275741

Numer KRS: 275741
Adres: POZNAŃ, DRUSKIENNICKA 8,
60-476 POZNAŃ
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane na dzień: 2012-12-07
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS,
Grochowe Łąki 6, 61-752 POZNAŃ
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2007-03-07
Sposób reprezentacji: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA BEZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 229 I 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. NABYCIE LUB ZBYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI NIE WYMAGA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: POZNAŃ
Gmina: POZNAŃ
Miejscowość: POZNAŃ

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla 1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2011

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2010

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2007

1-2-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, KRS: 275741

239.85 PLN
z VAT