Wyszukiwanie zaawansowane »

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW - KRS: 435915

Numer KRS: 435915
Adres: WROCŁAW, SZYMANOWSKIEGO 6,
51-609 WROCŁAW
Forma prawna: Fundacja
Dane na dzień: 2012-10-26
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS,
Poznańska 16-20, 53-630 WROCŁAW
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń: 2012-10-09
Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI Z ZASTRZEŻENIEM UST. B, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIAZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: WROCŁAW
Gmina: WROCŁAW
Miejscowość: WROCŁAW

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW, KRS: 435915

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW, KRS: 435915

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW, KRS: 435915

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW, KRS: 435915

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW, KRS: 435915

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW, KRS: 435915

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, WROCŁAW, KRS: 435915

239.85 PLN
z VAT