Wyszukiwanie zaawansowane »

EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, WARSZAWA - KRS: 440503

Numer KRS: 440503
Adres: WARSZAWA, RONDO ONZ,
00-124 WARSZAWA
Dane na dzień: 2012-11-19
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
Czerniakowska 100, 00-454 WARSZAWA
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2012-11-16
Sposób reprezentacji: UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ ZARZĄD LUB PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH PRZEDSTAWICIELI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WCHODZI: WOJCIECH SZCZEPANIAK - CZŁONEK ZARZĄDU.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: WARSZAWA
Gmina: WARSZAWA
Miejscowość: WARSZAWA

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 440503

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 440503

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 440503

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 440503

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 440503

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

EAGLE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 440503

239.85 PLN
z VAT