Wyszukiwanie zaawansowane »

TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA - KRS: 478628

Numer KRS: 478628
Adres: WARSZAWA, PARYSKA 2,
03-954 WARSZAWA
Forma prawna: Spółka komandytowa-akcyjna
Dane na dzień: 2013-11-03
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
Czerniakowska 100, 00-454 WARSZAWA
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2013-09-30
Sposób reprezentacji: UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ ZARZĄD LUB PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH PRZEDSTAWICIELI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - JEST UPOWAŻNIONY: - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WCHODZI: ZBIGNIEW FRANCISZEK TRAGARZ - PREZES ZARZĄDU.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: WARSZAWA
Gmina: WARSZAWA
Miejscowość: WARSZAWA

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 478628

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 478628

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 478628

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 478628

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

TRAWEX KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, KRS: 478628

239.85 PLN
z VAT