Wyszukiwanie zaawansowane »

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE - KRS: 51362

Numer KRS: 51362
Adres: CIĘŻKOWICE, FABRYCZNA 13,
47-260 CIĘŻKOWICE
Forma prawna: Spółka akcyjna
Dane na dzień: 2012-09-17
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS,
Przy Rondzie 7, 31-547 KRAKÓW
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2001-10-24
Wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców: 2008-10-28
Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: OPOLSKIE
Powiat: KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
Gmina: POLSKA CEREKIEW
Miejscowość: CIĘŻKOWICE

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2007

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2006

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2005

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2004

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2003

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2002

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2001

CUKROWNIA "CEREKIEW" SPÓŁKA AKCYJNA, CIĘŻKOWICE, KRS: 51362

239.85 PLN
z VAT