Wyszukiwanie zaawansowane »

GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADOM - KRS: 517818

Numer KRS: 517818
Adres: RADOM, UL. KOZIENICKA,
26-610 RADOM
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane na dzień: 2015-03-11
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Czerniakowska 100, 00-454 WARSZAWA
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2014-07-25
Sposób reprezentacji: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRZY CZYNNOŚCIACH NIEWYMIENIONYCH W ZDANIU POPRZEDZAJĄCYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NA POTRZEBY NINIEJSZEGO USTĘPU, OKREŚLENIE WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA LUB PRAWA OBLICZANE JEST WEDŁUG ZASAD PRZEWIDZIANYCH DLA USTALANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: RADOM
Gmina: RADOM
Miejscowość: RADOM

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2019

GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADOM, KRS: 517818

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADOM, KRS: 517818

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADOM, KRS: 517818

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADOM, KRS: 517818

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADOM, KRS: 517818

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

GALVO MACHINING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADOM, KRS: 517818

239.85 PLN
z VAT