Wyszukiwanie zaawansowane »

PBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA - KRS: 552816

Numer KRS: 552816
Adres: WARSZAWA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA,
00-116 WARSZAWA
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane na dzień: 2015-07-09
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
Czerniakowska 100, 00-454 WARSZAWA
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2015-04-21
Sposób reprezentacji: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. PRZEPIS UST. 1 NIE WYŁĄCZA USTANOWIENIE PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: WARSZAWA
Gmina: WARSZAWA
Miejscowość: WARSZAWA

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla PBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

PBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, KRS: 552816

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

PBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, KRS: 552816

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

PBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, KRS: 552816

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

PBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, KRS: 552816

239.85 PLN
z VAT