Wyszukiwanie zaawansowane »

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ - KRS: 58453

Numer KRS: 58453
Adres: ŻAGAŃ, SZPROTAWSKA 4,
68-100 ŻAGAŃ
Forma prawna: Stowarzyszenie
Dane na dzień: 2012-09-18
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku,
Piekarnicza 10, 80-126 GDAŃSK
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: 2001-11-28
Wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców: 2010-12-01
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń: 2001-11-28
Sposób reprezentacji: 1.DECYZJE W SPRAWIE ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU NIERUCHOMEGO PODEJMOWANE SĄ PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA PO UZYSKANIU ZGODY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW. 2.DECYZJE W SPRAWIE NABYWANIA I ZBYWANIA MAJĄTKU RUCHOMEGO PODEJMOWANE SĄ PRZEZ ZARZĄD W ZAKRESIE SWOICH ŚRODKÓW I STANU POSIADANIA. 3.DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPIS UPOWAŻNIONYCH UCHWAŁĄ CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: LUBUSKIE
Powiat: ŻAGAŃSKI
Gmina: ŻAGAŃ
Miejscowość: ŻAGAŃ

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2010

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2007

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2006

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2005

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2004

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2003

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2002

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2001

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA ŻAGANIA I POWIATU ŻAGAŃSKIEGO, ŻAGAŃ, KRS: 58453

239.85 PLN
z VAT