Wyszukiwanie zaawansowane »

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW - KRS: 70251

Numer KRS: 70251
Adres: ANDRYCHÓW, LEGIONÓW 7,
34-120 ANDRYCHÓW
Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej
Dane na dzień: 2012-09-20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS,
Przy Rondzie 7, 31-547 KRAKÓW
Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców
Wpis do Rejestru Stowarzyszeń: 2001-12-11
Sposób reprezentacji: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KLUBU W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UPEŁNOMOCNIONYCH PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU KLUBU, W TYM PREZESA, SEKRETARZA LUB INNEJ OSOBY, KTÓREJ UDZIELONO PEŁNOMOCNICTWA.

Dane adresowe podmiotu:

Województwo: MAŁOPOLSKIE
Powiat: WADOWICKI
Gmina: ANDRYCHÓW
Miejscowość: ANDRYCHÓW

Fotokopie Sprawozdań Finansowych dla LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW

Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2018

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2016

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2015

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2014

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2013

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2012

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2011

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2010

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2009

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2008

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2007

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2006

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2005

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2004

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2003

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2002

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT
Fotokopia Sprawozdania Finansowego za rok 2001

LUDOWY KLUB SPORTOWY "HALNY" ANDRYCHÓW, ANDRYCHÓW, KRS: 70251

239.85 PLN
z VAT